Volg ons op Facebook >>>

Kom eens langs tijdens wedstrijdweekends om de sfeer te proeven!

Wil je lid worden van Kruikenburg (of eens een training proberen), neem dan vrijblijvend contact op met onze jeugdverantwoordelijke Eric de Laat of met onze hoofdtrainer Mario Trochs
(voor contactgegevens zie onder Club -> Contacteer ons).

Het volleybalseizoen loopt gelijk met het schooljaar: van september tot mei, maar ook tijdens het seizoen is instappen mogelijk. Kom gerust eens langs op de wedstrijden om de sfeer te proeven!

Bij inschrijving verbinden de speler, speelster en ouders er zich toe akkoord te gaan met het jeugdcharter en de gedragscode.
Nieuwe Europese privacywetgeving vanaf 25 mei 2018
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door
Sport Kruikenburg Ternat vzw, Sterrelaan 46 te B-1740 Ternat voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [email protected]

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Voor een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens klikt u hieronder
Uitgebreide Privacyverklaring Volley Kruikenburg Ternat

Lidgeld 2018
Voor het seizoen 2018-19 bedraagt dit:
Bewegingsschool
25 sessies
€ 140,00
Hierin is begrepen:
– voor € 15,00 eetkaarten voor de spaghettiavonden
– een T-shirt van de club
– verzekering via de VVB

De lidgelden die betaald zijn voor 15 september 2018 geven ook recht op € 15,00 eetkaarten voor de kaas- en croqueavonden.

Inschrijven is pas mogelijk vanaf de maand april, in het jaar dat je kind in september mag mee komen sporten. Voordien kunnen we je kind nog niet inschrijven.
Vanaf 1 april 2018 kunnen enkel kinderen die geboren zijn in 2012 en 2013 zich inschrijven voor het seizoen 2018-2019 dat begint in september.
We geven voorrang aan kinderen die reeds naar de bewegingsschool komen en aan broertjes en zusjes van leden van Kruikenburg. Nadien schrijven we nieuwe leden in.

contactadres: [email protected]

 

Leden van de initiatie
die nog niet aantreden in competitie
€ 170,00
Hierin is begrepen:
– voor € 15,00 eetkaarten voor de spaghettiavonden
– een T-shirt van de club
– verzekering via de VVB
De lidgelden die betaald zijn voor 15 september 2018 geven ook recht op € 15,00 eetkaarten voor de kaas- en croqueavonden.

 

Leden die aantreden in competitie
U-11 tot U-13
€ 215,00   – voorschot*
Hierin is begrepen:
– voor € 15,00 eetkaarten voor de spaghettiavonden
– wedstrijdshirt en –broekje  (deze blijven eigendom van de club)
– gratis deelname aan binnenlandse tornooien
– aansluiting bij de VVB, Vlaamse Volleybalbond.
– Verzekering via de VVB.
U-15 tot U-19
(geboren in 2000 of later)
€ 245,00   – voorschot*
U-17 M die slechts 1 maal trainen
€ 195,00   – voorschot*
Senioren
(geboren in 1999 of vroeger)
€ 255,00   -voorschot*
* Een voorschot van € 100,00 op het lidgeld dient betaald te worden voor 30 juni 2018 op onderstaand rekeningnummer met vemelding “naam speler/speelster – voorschot – seizoen 2018-2019”.
Het resterend bedrag dient betaald ten laatste op 30 september 2018 op onderstaand rekeningnummer met vemelding “naam speler/speelster – saldo – seizoen 2018-2019”.

De lidgelden die betaald zijn voor 15 september 2018 geven ook recht op € 15,00 eetkaarten voor de kaas- en croqueavonden.

 

Leden die recreatief spelen
Veteranen
€ 60,00
Hierin is begrepen:
– voor € 15,00 eetkaarten voor de spaghettiavonden
– Verzekering door de club.
Veteraffen
€ 60,00
 De lidgelden die betaald zijn voor 15 september 2018 geven ook recht op € 15,00 eetkaarten voor de kaas- en croqueavonden.

 

G-Sport
Zitvolleybal
(met trainer)
€ 110,00

 

Hierin is begrepen:
– voor € 15,00 eetkaarten voor de spaghettiavonden
– aansluiting bij de VVB, Vlaamse Volleybalbond als G-sporter.
– Verzekering via de VVB.
– gratis deelname aan tornooien
De lidgelden die betaald zijn voor 15 september 2018 geven ook recht op € 15,00 eetkaarten voor de kaas- en croqueavonden.

Het 2e lid van eenzelfde gezin krijgt 15€ korting op de totale inschrijfsom (ook voor het 3e lid, enz.)
Zichtrekening
VZW Sport Kruikenburg
Sterrelaan 46, 1740 Ternat
IBAN: BE74 0680 3414 2007
BIC: GKCCBEBB

Wie niet tijdig betaalt kan geweigerd worden.

Iedere speler/speelster vanaf U15 kan tijdens het seizoen tot tweemaal gevraagd worden om een wedstrijd te fluiten.

Als zij/hij die taak naar behoren uitvoert = 20 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn en de volledige wedstrijd fluiten
zal hij/zij van de club een vergoeding krijgen:

U-15 tot U-19: € 15,00 per gefloten wedstrijd

Senioren (geboren in 1999 of vroeger): € 20,00 per gefloten wedstrijd 

happy wheels demo