Volg ons op Facebook >>>

Volleybal is een ploegsport

Volleybal is een ploegsport! Afspraken en teamspirit zijn dus zeer belangrijk. Daarom werd binnen de club een gedragscode opgesteld, een reeks regels en afspraken waarmee elke speler of speelster moet rekening houden, zowel op trainingen als matchen.

Zoals je hieronder kan lezen, hebben deze afspraken te maken met communicatie, stiptheid, materiaal, inzet en respect. Voor een goede club- en ploegwerking is het belangrijk dat deze duidelijke afspraken nauwgezet nagekomen worden door iedereen!

Algemene gedragscode

Artikel 1 – Elke jeugdspeler of -speelster voert de opdrachten uit die gegeven worden door de trainers, coaches, zaalverantwoordelijke, bestuursleden, begeleiders van de ploegen en medische adviseurs.

Artikel 2 – Afzeggingen, niet-deelname aan wedstrijden, trainingen, stages en tornooien, worden steeds zo snel mogelijk verwittigd. Ten eerste, aan de verantwoordelijke trainers, en ten tweede, indien de trainers niet bereikt kunnen worden, aan de ploegverantwoordelijke.

Artikel 3 – Elke jeugdspeler of speelster is zelf verantwoordelijk voor wedstrijduitrusting. Elke beschadiging wordt onmiddellijk gesignaleerd aan één van de ploegverantwoordelijken. Bij het verlaten van de club (transfer, ontslag, enz..) moeten wedstrijdshirt en broekje aan de ploegverantwoordelijke overhandigd worden. (Het trainingspak, dat door het lid zelf werd aangekocht, blijft eigendom van het lid).

Artikel 4 – Alcohol, tabak en drugs worden strikt verboden. Overtreding hiervan kan uitsluiting bij de club tot gevolg hebben.

Artikel 5 – Onenigheid tussen twee of meer jeugdspelers of speelsters moet onmiddellijk uitgepraat worden. Dit gebeurt onderling of door bemiddeling van de trainers of het begeleidingskader.

Artikel 6 – Iedereen is op de hoogte van de gedragscodes die gelden voor de ploeg: zowel de algemene gedragscode, de wedstrijdcode, als de trainingscode.

Artikel 7 – Wij treden naar buiten als een ploeg. Alle activiteiten (training, wedstrijd, maaltijden, besprekingen, …) worden stipt bijgewoond.

Artikel 8 – Medische aspecten.

  • Elke kwetsuur of revalidatie wordt voor de aanvang van elke activiteit gemeld aan de trainer.
  • De kine-activiteiten worden naar ieders mogelijkheden en wensen optimaal gepland.

Artikel 9 – We vragen aan alle spelers om een eigen drinkfles mee te brengen i.p.v. wegwerpflessen. De drinkflessen kunnen eventueel bijgevuld worden, alle kranen in de zaal bevatten drinkbaar water.

Artikel 10 – De club heeft geïnvesteerd in een fietsenstalling, we vragen aan iedereen om zoveel mogelijk met de fiets te komen en ook de fietsenstalling te gebruiken..

Wedstrijdcode

Artikel 1 – 45 minuten voor de wedstrijd is iedereen aanwezig in de zaal.

Artikel 2 – 30 minuten voor de wedstrijd is iedereen op het terrein in uniforme kleding (taping, indien nodig, reeds uitgevoerd), klaar om de opwarming te starten.
Tijdens thuiswedstrijden worden de zaal (reclameborden, stoelen, banken, scheidsrechterstoel, scorebord,..), de palen en de netten door de spelers of speelsters in orde gebracht. De kapitein geeft het signaal om aan de opwarming te beginnen.

Artikel 3 – Spelers of speelsters die niet op het terrein staan, bank, moeten op ieder ogenblik klaar zijn voor een wissel. Bij elke time-out verzamelt de hele ploeg zich rond de coach.

Artikel 4 – Op de bank en naast het terrein zal steeds orde heersen.

Artikel 5 – Alleen de ploegkapitein mag de officiëlen (scheidsrechter, markeerders, …) toespreken. Hij doet dit op een beleefde manier.

Artikel 6 – Na elke wedstrijd zal iedere speler of speelster de tegenstrever de hand drukken en de kapitein zal eveneens de officiëlen groeten.

Artikel 7 – Na het groeten van de tegenstrever verzamelt de groep zich rond de coach. Een korte nabespreking wordt gehouden, waarin ook de afspraken voor de volgende training of wedstrijd worden gemaakt.

Artikel 8 – Na de nabespreking neemt iedereen deel aan het wegbergen van het materiaal (banken, stoelen, palen, netten, …) en aan de na-stretching en cool-down.

Artikel 9 – Tijdens de tornooien zullen de raadgevingen in verband met de actieve recuperatie strikt gevolgd worden (stretching en cool-down). Ook zal gelet worden op voldoende rust, een evenwichtige en gezonde voeding, kine en massage en een gezonde levenswijze in het algemeen.

Artikel 10 – Een gekwetste speler of speelster is eveneens aanwezig op de wedstrijd.

Artikel 11 – Fair-play op het terrein (t.o.v. ploegmaat en tegenstander) wordt nooit uit het oog verloren.

Trainingscode

Artikel 1 – Iedereen is steeds 15 minuten voor het aanvangsuur aanwezig.

Artikel 2 – Taping en medische verzorging gebeuren vooraf.

Artikel 3 – De spelers en speelsters zijn zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van het materiaal (net, ballen, toestellen, …).

Artikel 4 – Vijf minuten voor het aanvangsuur verzamelt iedereen voor de voorbespreking of line-up.

Artikel 5 – Tijdens de training worden de rust- en verfrissingspauzes aangegeven door de trainer. Iedereen zorgt zelf voor verfrissing (enkel water of isotonische dranken).

Artikel 6 – Mekaar aanmoedigen en steunen tijdens de training maakt zowel jezelf als de groep sterker.

Artikel 7 – Alle kwetsuur-verhogende factoren dienen vermeden te worden tijdens de training:

  • in de zaal: verloren ballen, onstabiele banken, … moeten verwijderd worden.
  • persoonlijk: sieraden, armbanden, kettingen, ringen, horloges, … worden weggelaten.

Artikel 8 – De training kan niet verlaten worden zonder toestemming van de trainer.

Artikel 9 – Alle spelers of speelsters helpen mee het materiaal weg te plaatsen.

Artikel 10 – De cafetaria is geen trainingsplaats.

Artikel 11 – Tijdens de training worden vragen, discussies, opmerkingen tot een minimum beperkt. Vragen kunnen gesteld en opmerkingen gegeven worden tijdens de voor- en nabesprekingen. Wens je liever een individuel gesprek met de trainer, aarzel dan niet en contacteer hem zo snel mogelijk.

Artikel 12 – Gekwetste spelers of speelsters die niet aan de groepstraining kunnen deelnemen bespreken met hun trainer een individueel programma.

happy wheels demo