Volg ons op Facebook >>>

Wil je lid worden van Volley Kruikenburg (of eens een training proberen), neem dan vrijblijvend contact op met onze jeugdverantwoordelijke Karen Schmits of met onze hoofdtrainer Mario Trochs
(voor contactgegevens zie onder Club -> Contacteer ons).

Het volleybalseizoen loopt gelijk met het schooljaar: van september tot mei, maar ook tijdens het seizoen is instappen mogelijk. Kom gerust eens langs op de wedstrijden om de sfeer te proeven!

Bij inschrijving verbinden de speler, speelster en ouders er zich toe akkoord te gaan met het jeugdcharter en de gedragscode.

Nieuwe Europese privacywetgeving vanaf 25 mei 2018

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Sport Kruikenburg Ternat vzw, Sterrelaan 46 te B-1740 Ternat voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen door een mail te sturen naar marnik.van.ysacker@telenet.be.

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Voor een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens klikt u hieronder

Nieuwe richtlijnen om aan te sluiten bij een volleybalclub.

Vanaf 1 juni zal de aansluitingsprocedure volledig digitaal verlopen. Het zal dus niet meer nodig zijn om het aansluitingsformulier met de post naar Volley Vlaanderen te sturen.

Via de club waar je wenst aan te sluiten, zal je een link ontvangen voor deze digitale aansluiting.

Daarnaast zal vanaf 1 juni de medische validatie volledig worden losgekoppeld van de aansluiting. Het zal dus als nieuw lid van een club niet nodig zijn om je medisch te laten valideren als je wilt starten met volleyballen. Dit komt er na een advies van de medische commissie van Volley Vlaanderen.

Wel zullen leden die zich aansluiten na 1 juni 2019 zich medisch moeten laten valideren in het jaar dat ze 14 en 18 worden. De leden zullen hiervoor een mail krijgen met meer info.

Ze zullen op controle moeten gaan bij een erkende sportarts waar er onder meer een ECG zal worden genomen. De federatie volgt ook hier het advies van de medische commissie.

We hechten veel belang aan medisch verantwoord sporten. Met deze maatregel zijn we ervan overtuigd dat iedereen met een gerust hart zijn favoriete sport kan beoefenen.

De club zal midden januari op de hoogte gebracht worden welke leden in dat jaar 14 en 18  jaar oud worden en op controle moeten. De erkende artsen hebben toegang tot VolleyAdmin2 zodat Volley Vlaanderen en de club kunnen zien welke leden medisch in orde zijn.

Lidgeld Volley Kruikenburg Seizoen 2022-2023

Bewegingsschool

25 sessies€ 160,00

Hierin is begrepen:

 • voor € 10,00 waardebons voor de spaghettiavonden
 • voor € 10,00 waardebons voor de “Actie Gezond”
 • een T-shirt van de club
 • verzekering door de club

Inschrijven is pas mogelijk vanaf de maand april, in het jaar dat je kind in september mag mee komen sporten. Voordien kunnen we je kind nog niet inschrijven.

Vanaf 1 april 2022 kunnen enkel kinderen die geboren zijn in 2016 en 2017 zich inschrijven voor het seizoen 2022-2023 dat begint in september.

We geven voorrang aan kinderen die reeds naar de bewegingsschool komen en aan broertjes en zusjes van leden van Kruikenburg. Nadien schrijven we nieuwe leden in.

contactadres: erik.wenseleers@telenet.be

Initiatie

die nog niet aantreden in competitie€ 160,00

Hierin is begrepen:

 • voor € 10,00 waardebons voor de spaghettiavonden
 • voor € 10,00 waardebons voor de “Actie Gezond”
 • een T-shirt van de club
 • verzekering door de club

Leden die aantreden in competitie

U-11 tot U-13€ 245,00
U-15 tot U-19
geboren in 2004 of later
€ 275,00
Senioren
geboren in 2003 of vroeger
€ 285,00
Senioren
die maar 1 training per week volgen
€ 255,00

Hierin is begrepen:

 • voor € 10,00 waardebons voor de spaghettiavonden
 • voor € 10,00 waardebons voor de “Actie Gezond”
 • wedstrijdshirt en -broekje (deze blijven eigendom van de club)
 • gratis deelname aan binnenlandse tornooien
 • aansluiting bij de VVB, Vlaamse Volleybalbond
 • verzekering via de VVB

Leden die recreatief spelen

Recreatiecompetitie 1 x trainen zonder trainer€ 170,00

Hierin is begrepen:

 • voor € 10,00 waardebons voor de spaghettiavonden
 • voor € 10,00 waardebons voor de “Actie Gezond”
 • wedstrijdshirt en -broekje (deze blijven eigendom van de club)
 • aansluiting bij de
 • verzekering
Veteranen€ 100,00
Veteraffen€ 100,00

Hierin is begrepen:

 • voor € 10,00 waardebons voor de spaghettiavonden
 • voor € 10,00 waardebons voor de “Actie Gezond”
 • verzekering door de club

G-Sport

Zitvolleybal
met trainer
€ 150,00

Hierin is begrepen:

 • voor € 10,00 waardebons voor de spaghettiavonden
 • voor € 10,00 waardebons voor de “Actie Gezond”
 • wedstrijdshirt (deze blijven eigendom van de club)
 • aansluiting bij de VVB, Vlaamse Volleybalbond
 • verzekering via de VVB
 • gratis deelname aan tornooien

Het 2e lid van eenzelfde gezin krijgt 15€ korting op de totale inschrijfsom (ook voor het 3e lid, enz.)

Het lidgeld dient betaald ten laatste op 30 september 2022 op onderstaand rekeningnummer met vermelding “naam speler/speelster – seizoen 2021-2022”.

Zichtrekening

VZW Sport Kruikenburg

Sterrelaan 46, 1740 Ternat

IBAN: BE74 0680 3414 2007

BIC: GKCCBEBB

Wie niet tijdig betaalt kan geweigerd worden.

Iedere speler/speelster vanaf U15 kan tijdens het seizoen tot tweemaal gevraagd worden om een wedstrijd te fluiten.

Als zij/hij die taak naar behoren uitvoert = 20 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn en de volledige wedstrijd fluiten
zal hij/zij van de club een vergoeding krijgen:

U-15 tot U-19: € 15,00 per gefloten wedstrijd

Senioren (geboren in 2003 of vroeger): € 20,00 per gefloten wedstrijd

Bij inschrijving verbinden de speler, speelster en ouders er zich toe akkoord te gaan met het jeugdcharter en de gedragscode van onze club.

happy wheels demo